Ανέλαβε Δράση

Γιατί τα παιδιά είναι υπόθεση όλων μας


«Ο εθελοντισμός είναι η απόλυτη άσκηση δημοκρατίας. Μπορεί να ψηφίζουμε μία φορά το χρόνο στις εκλογές, αλλά ως εθελοντές ψηφίζουμε  κάθε μέρα, για το είδος της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ζήσουμε»"
Αγνώστου Συγγραφέα


Εθελοντισμός

Ο Εθελοντισμός είναι μια προσωπική απόφαση συμμετοχής και δράσης, που αναλαμβάνει κάποιος με ελεύθερη βούληση στα πλαίσια μιας οργανωμένης, ομαδικής ή ατομικής προσπάθειας, με στόχο τη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών και των όρων λειτουργίας του κοινωνικού πλαισίου και του συστήματος των ανθρωπίνων σχέσεων, στο οποίο συμμετέχει.
Ο εθελοντισμός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο, είναι ουσιαστικά μια μορφή δράσης και έκφρασης των ανθρώπινων αξιών, οι οποίες σχετίζονται με την βαθιά και ώριμη κατανόηση και μετουσίωση, σε συνειδητή επιλογή,  της δημιουργικής ανθρώπινης συνύπαρξης, της αλληλεγγύης και αλληλεξάρτησης για τη λειτουργία βιώσιμων κοινοτήτων, με δυναμική ανάπτυξης και συμμετοχής όλων.
Ο εθελοντισμός αποτελεί ένα πλαίσιο, στο οποίο το άτομο μπορεί να καλλιεργήσει και να απελευθερώσει τη δημιουργικότητα του, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές του δεξιότητες και ενδιαφέροντα , συμμετέχοντας παράλληλα μαζί με άλλους ανθρώπους, σε μια οργανωμένη προσπάθεια, προώθησης κοινωνικών αλλαγών , πρότασης καινοτόμων λύσεων, στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, διαμορφώνοντας τις συνθήκες  συλλογικής απάντησης σε  κοινές προκλήσεις για τη προαγωγή της  συλλογικής ευημερίας.
 Ο εθελοντισμός, μεταξύ άλλων, προσφέρει στα  άτομα την εμπειρία της συλλογικής δράσης μέσα από μια διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης, ωρίμασης και προσωπικής εκπλήρωσης.

Οι  βασικές αρχές της εθελοντικής  εργασίας που πρεσβεύει ο Σύλλογος είναι:
•    Η εθελοντική εργασία προσφέρεται εθελοντικά με βάση τα προσωπικά κίνητρα, ενδιαφέροντα και τις επιλογές των εθελοντών, τα οποία ενσωματώνονται στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών εθελοντισμού, σε συνάφεια με τις δράσεις και τις ανάγκες του Συλλόγου.
•    Οι διάφορες μορφές εθελοντικής εργασίας είναι εξίσου προσβάσιμες σε όλους ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων και κοινωνικής ή οικονομικής θέσης.
•    Η παροχή εθελοντικής εργασίας διέπεται από κώδικα δεοντολογίας και ηθικής στον οποίο δεσμεύονται και οι δύο πλευρές
•     Η εθελοντική εργασία απαντά και δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες της κοινωνίας προάγοντας την ευημερία της κοινότητας και όλων των μελών της.
•    Η εθελοντική εργασία προωθεί  και βασίζεται στην ελεύθερη βούληση, την κοινωνική συμμετοχή , την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, το σεβασμό και το αίσθημα ατομικής και κοινωνικής  ευθύνης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:
•    Ο Σύλλογος είναι ένας εθελοντικός οργανισμός που στηρίζεται στους εθελοντές και την εθελοντική εργασία.
•    Προσφέρει  και στηρίζει τους εθελοντές, με όλους τους διαθέσιμους πόρους και τα μέσα, ώστε αποτελεσματικά να λειτουργούν στο έργο τους.
•    Προσφέρει επίσης εκπαίδευση και εποπτεία  με σκοπό την εμψύχωση, την συναισθηματική υποστήριξη αναγνωρίζοντας την σημασία αυτοβελτίωσης και ενθάρρυνσης του εθελοντή.
•    Είναι ένας οργανισμός ανοιχτός στη συμμετοχή όλων των εθελοντών στις αποφάσεις του, καθώς  οι  διαδικασίες και ο τρόπος λειτουργίας των  ομάδων των εθελοντών και των επαγγελματικών στελεχών,  διέπεται από το συμμετοχικό μοντέλο λειτουργίας.
•     Τα νέα μέλη γίνονται πάντοτε εγκάρδια δεκτά και υποστηρίζονται στενά στα πρώτα στάδια (αλλά και στη συνέχεια) για να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις της εργασίας. Η εθελοντική εργασία πάντα αναγνωρίζεται ηθικά.   

Οι Εθελοντές του Συλλόγου:
•     Αναγνωρίζουν και σέβονται την ευθύνη της εθελοντικής εργασίας και παρέχουν το έργο τους με ελεύθερη βούληση.
•     Συνεργάζονται με τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου, με στόχο την αποτελεσματική και λειτουργική τους ενσωμάτωση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, στα πλαίσια των δράσεων του Συλλόγου
•    Τηρούν τις αρχές και τους κανόνες Δεοντολογίας του Συλλόγου και της ομάδας των εθελοντών και ενεργούν με γνώμονα αυτές τις αρχές.
•     Συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες συντονισμού, εκπαίδευσης και εποπτείας που οργανώνει ο Σύλλογος με στόχο τη στήριξη και περεταίρω  ανάπτυξη των εθελοντών του
•     Οι εθελοντές είναι ενήμεροι και πρόθυμοι να υποστηρίξουν και να προωθήσουν τους στόχους του εθελοντισμού και εκτός Συλλόγου.


Language options

Στοιχεία επικοινωνίας ΣΦΕ-ΕΠΑΘ

image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφώνησέ μας
0030 2310-811078
Στείλε μας email
info@sfe-epath.com
Η Έδρα μας
Αμβροσίου 5, 2ος όροφος Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, Παρατηρήσεις, Προτάσεις
Επικοινώνησε μαζί μας