Παρεμβάσεις

Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση
Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ υλοποίησε το έργο Σύμπραξη Νέων & Κοινωνίας των Πολιτών Εν Δράση, Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση, στα πλαίσια του Προγράμματος  «Είμαστε όλοι Πολίτες» του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, EEA Grants με Διαχειριστή της Επιχορήγησης του Προγράμματος, το  Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Η υλοποίηση του έργου Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση, ξεκίνησε την 1η Μαϊου 2015, με φορέα υλοποίησης το Σύλλογο Φίλων Εθελοντών της ΕΠΑΘ και συνεργαζόμενους εταίρους την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (www.epath.gr) και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.(www.anatoliki.gr) και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Σκοπός του έργου, ήταν η ανάπτυξη δράσεων και εργαλείων με στόχο την διερεύνηση, αποτύπωση, αξιολόγηση και διάδοση προτάσεων και καλών πρακτικών, εφαρμογών και τεχνογνωσίας για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων και παρεχόμενων υπηρεσιών ΜΚΟ, τοπικών φορέων και αρχών καθώς και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς πρόληψης και αντιμετώπισης της κοινωνικής περιθωριοποίησης παιδιών και νέων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, νέων με παραβατική συμπεριφορά και νέων σε κίνδυνο παραβατικότητας. Στο πλαίσιο του έργου, πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός Ολοκληρωμένου Μοντέλου Πρόληψης και Διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας, με την ανάπτυξη συμπράξεων ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το έργο προωθώντας τη συστηματική αξιολόγηση του οργανωτικού πλαισίου, της μεθοδολογίας, αλλά και της εκπόνησης δεικτών ποσοτικής και ποιοτικής μέτρησης της αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα (πρόληψη, διαχείριση και διασύνδεση), συνέβαλε στη τεκμηρίωση, συστηματοποίηση και τυποποίηση μοντέλων και μηχανισμών, συνεισφέροντας μέσω της κεφαλαιοποίησης και διάδοσης της γνώσης στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων ΜΚΟ, τοπικών και περιφερειακών εταίρων, στελεχών κι εθελοντών που αναπτύσσουν δράσεις στους τομείς πρόληψης και διαχείρισης της νεανικής παραβατικότητας. Επιπλέον, λειτούργησε θετικά προς την κατέυθυνση της δημιουργίας των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης και κεφαλαιοποίησης της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, δημιουργώντας συνέργειες, κανάλια επικοινωνίας και διάδοσης αποτελεσμάτων στο ευρύτερο κοινό, ενεργοποιώντας την συμμετοχή όλων στη βελτίωση στρατηγικών και πολιτικών πρόληψης της κοινωνικής περιθωριοποίησης και παραβατικότητας των νέων.

Τέλος, το έργο Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση , μέσω της υλοποίησης των δράσεων του, συνέβαλε στην προώθηση του δημόσιου και κοινωνικού διαλόγου , για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, σε κάθετο και οριζόντιο επίπεδο,  για τη συμβολή στην καταπολέμηση των φαινομένων της Ρητορικής μίσους, της Αδιαλλαξία και των εγκλημάτων μίσους, του Ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Παραδοτέα και Αποτελέσματα Έργου Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση:

•    Εγχειρίδια & Εκπαιδευτικό Υλικό Δείτε περισσότερα ΕΔΩ >>
•    Εκπαίδευση & Ενδυνάμωση. Εργαστήρια Εκπάιδευσης Εθελοντών και Στελεχών ΜΚΟ  Δείτε περισσότερα ΕΔΩ >>
•    Δικτύωση, Ευαισθητοποίηση & Συνεργασία Κοινωνίας των Πολιτών Δείτε το υλικό εδώ
•    Διμερής Πρωτοβουλία Θεματική Εκπαιδευτική Επίσκεψη Solheimar Οικοκοινότητα Δείτε περισσότερα ΕΔΩ >>

Για περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα και παραδοτέα του έργου Συ.Ν.Κοινωνια Εν Δράση, μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Συλλόγου ( 0030 2310-811078,0030 2310-869150) ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΊΑ:
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ:
Ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) ενώνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία στην Ενιαία Αγορά. Ο Ευρωπαϊκός Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ ιδρύθηκε το 1994, με σκοπό τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών δικαιούχων και των κρατών δωρητών. Για την περίοδο 2009 – 2014, ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ διαθέτει κονδύλια συνολικού ύψους €1,79δις, με τη Νορβηγία να συνεισφέρει το 97% του συνολικού ποσού. Οι δωρεές αφορούν ΜΚΟ, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις 12 πιο πρόσφατες χώρες-μέλη της Ε.Ε., στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η συνεργασία με τους φορείς των χωρών του ΕΟΧ είναι ευρύτατη και οι συναφείς δραστηριότητες έχουν ορίζοντα υλοποίησης το 2016. Βασικοί τομείς υποστήριξης είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η έρευνα και οι υποτροφίες, η κοινωνία των πολιτών, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η δικαιοσύνη και η πολιτιστική κληρονομιά. Δείτε περισσότερα στο http://eeagrants.org/  

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς κοινωφελείς οργανισμούς στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1973 από τον Πρόδρομο Μποδοσάκη - Αθανασιάδη, ο οποίος αποφάσισε να διαθέσει την περιουσία του για την ενίσχυση και προώθηση της εκπαίδευσης, , της υγείας, και της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το Ίδρυμα υποστηρίζει ΜΚΟ που εργάζονται με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα και από τη στιγμή της ίδρυσής του μέχρι σήμερα έχει διαχειριστεί περισσότερα από €400 εκατομμύρια, που έχουν δαπανηθεί δίνοντας έμφαση στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων, στη βελτίωση ιατρικών και ερευνητικών υποδομών και στην προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος. Δείτε περισσότερα στο  www.bodossaki.gr

Language options

Στοιχεία επικοινωνίας ΣΦΕ-ΕΠΑΘ

image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφώνησέ μας
0030 2310-811078
Στείλε μας email
info@sfe-epath.com
Η Έδρα μας
Αμβροσίου 5, 2ος όροφος Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, Παρατηρήσεις, Προτάσεις
Επικοινώνησε μαζί μας