ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Γιατί τα παιδιά είναι υπόθεση όλων μας

ΣΚΟΠΟΙ

• Η ανάπτυξη και υποστήριξη του εθελοντισμού με στόχο την συμβολή στην ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων  και παρεμβάσεων της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.).

• Η ενεργοποίηση και υποστήριξη των μελών του Συλλόγου για την στήριξη των αναγκών των κοινωνικά αποκλεισμένων ανηλίκων που τελούν υπό την προστασία της Ε.Π.Α.Θ. σε θέματα εκπαίδευσης, στέγης, σίτισης, ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής καθώς και κοινωνικής και εργασιακής ένταξης- επανένταξης.

• Η συμβολή στην ανάδειξη των διαστάσεων της κοινωνικής περιθωριοποίησης και των αναγκών των ανήλικων παραβατών καθώς και των ανήλικων σε κίνδυνο παραβατικότητας.

• Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής της Κοινωνίας των Πολιτών, σε δράσεις πρόληψης αλλά και διαχείρισης των πολλαπλών διαστάσεων της παραβατικότητας των ανηλίκων και των προβλημάτων στην κοινωνική ένταξη ή επανένταξη των παραβατικών ανηλίκων.

• Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων ανάδειξης της συμβολής της Κοινωνικής Δράσης και Κοινωνικής ευθύνης σε θέματα προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των παιδιών, αποδοχής της διαφορετικότητας, αντιμετώπισης του ρατσισμού σε όλες του τις εκφάνσεις και προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

• Η ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων με άλλες οργανώσεις, αρχές, φορείς και κινήσεις πολιτών που αναπτύσσουν δράση στη πρόληψη και διαχείριση θεμάτων κοινωνικής περιθωριοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων.

• Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών για την περεταίρω διερεύνηση και ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης σε θέματα πρόληψης και ανάπτυξης παρεμβάσεων διαχείρισης της κοινωνικής περιθωριοποίησης και παραβατικότητας ανηλίκων, αλλά και σε θέματα προώθησης και αξιολόγησης του εθελοντισμού. 

• Η ανάπτυξη κάθε άλλης δράσης που συμβάλλει στη πρόληψη και στην άρση και διαχείριση των συνθηκών εκδήλωσης παιδικής παραβατικότητας, τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης των ανήλικών παραβατών και την πρόληψη και διαχείριση της υποτροπής της παραβατικότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας ΣΦΕ-ΕΠΑΘ

image

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφώνησέ μας
0030 2310-811078
Στείλε μας email
info@sfe-epath.com
Η Έδρα μας
Αμβροσίου 5, 2ος όροφος Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη

Στήριξε το έργο μας

Ιδέες, Παρατηρήσεις, Προτάσεις
Επικοινώνησε μαζί μας